Jsme vybavení i na přepravy nebezpečných věcí dle dohody ADR bezpečnostními vaky, přídavnými hasicími přístroji, výstražnými majáky a cedulemi, vyškoleným personálem atd.

Náš bezpečnostní pracovník si poradí i s těmito třídami nebezpečného odpadu: 

2 Plyny
3 Hořlavé kapaliny
4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
4.2 Samozápalné látky
4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
5.1 Látky podporující hoření
5.2 Organické peroxidy
6.1 Toxické látky
6.2 Infekční látky
8 Žiravé látky
9 Jiné nebezpečné látky a předměty

 

Sponzorujeme

Partner

Poptávka